Now showing items 1-1 of 1

    • Büyük Üstad Ebû Hanîfe 

      Köse, Murtaza (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2015)
      Özet Çoğunlukla Ebu Hanife olarak bilinen Numan bin Sabit, Sünni İslam inanışı içinde bulunan dört ekol veya mezhepten birinin kurucusu olarak değerlendirilir. Bu ekol, onun adına izafeten Hanefilik veya Hanefi ekolu olarak ...